Zem Raf yeni makine parkuru ve dijitalleşme yatırımlarıyla büyüyor

Professional

New member
Türkiye’de giderek artan üretim ve sanayi faaliyetleriyle oluşan atık ölçüsü da artıyor. TÜİK’in yayınladığı şimdiki istatistiklere nazaran, imalat sanayi ve maden işletmeleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, sıhhat kuruluşları ve hanelerde yaklaşık 105 milyon ton düzeyinde atık oluştu. İşlenerek geri dönüştürülme oranlarında yüzde 22 artış yaşanırken, atıkların yüzde 20,5’ini metal, kâğıt, plastik ve evsel atıkların yer aldığı küme oluşturdu. 2. el raf sistemleri pazarının hammaddesi metal ve çelik raflar, öteki atıklarla eritilmek yerine mühendislik gücüyle etrafa ziyan vermeden bir daha şekillendirilerek üretime kazandırılıyor.

Metal ve çelikten üretilen raf sistemlerinin geri dönüşüm tesislerinde öbür atıklarla eritilmesinin önemli bir maliyet ve etraf kirliliği yarattığına dikkat çeken Zem Raf Kurucusu ve Genel Müdürü Emre Akmeşe, “2. el raf sistemlerinin tesislerde eritilmesi geri dönüşüm sağlasa da pazar odaklı hammadde statüsünü ortadan kaldırıyor. Zem Raf olarak yılda 5 bin tondan fazla çeliği geri kazandırarak 2. el raf bölümünün altyapısını oluşturduk.


Zem Raf Kurucusu ve Genel Müdürü Emre Akmeşe

Sağlam ve emniyetli bir yapıyla, sıfırdan üretimden çok daha süratli ve uygun maliyetler sunuyoruz. Atık statüsünde bedellendirilen raflar, şirketlerin maliyetlerini azaltırken esneklik getiriyor. Pandemiyle geçen 2021 yılı giderek artan maliyetlerden dolayı şirketleri 2. el raf pazarına yönlendirdi. Taleplere daha süratli karşılık vermek için makine yatırımımızı ve dijitalleşme adımlarımızı artırdık” dedi.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DESTEKLİYOR

Geri kazanım faaliyetlerinin karbon ayak izinin azaltılması açısından değerine değinen Zem Raf Kurucusu ve Genel Müdürü Emre Akmeşe, ”Hammaddenin çıkarılması, taşınması, işlenmesi, üretimi ve dağıtımı üzere etapların tümünde ortaya çıkan sera gazı sürdürülebilir etraf açısından büyük tehlike oluşturuyor. Yapılan araştırmalar bir teneke kutu yapmak için geri dönüştürülmüş alüminyum kullanmanın sıfırdan teneke üretmekten yüzde 95 daha az sera gazı yaydığını gösteriyor.


Sıfırdan bir ton alüminyum üretmek, geri dönüşüm yoluyla elde edilen alüminyum üretimine kıyasla 17 ton daha fazla sera gazı oluşturuyor. Global ısınmayı 2˚C’nin altında sınırlayan bir senaryo kapsamında, önümüzdeki 20 yıl ortasında dünyada 360 milyon ton alüminyum, 90 milyon ton bakır ve 30 milyon ton nikele daha gereksinim duyulacağı varsayım ediliyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde geri kazanım faaliyetleriyle çevresel sürdürülebilirliği destekleyerek ülkemizin karbon ayak izinin azaltılması amaçlarına hizmet ediyoruz” diye söz etti.

TABİATTA DÖNÜŞÜM İZİ DAHİ BIRAKMIYORGeri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere depolardaki kullanılmayan rafları bir daha şekillendirerek katma bedelli bir eser haline getirdiklerine değinen Emre Akmeşe, hususa ait şu açıklamada bulundu: “3 yıldır sürdürdüğümüz faaliyetler kapsamında şirketlerin kullanılmış raf sistemlerini ihale yoluyla satın alarak üretime kazandırıyoruz. Etraf odaklı yaklaşımımızla tabiatta dönüşüm izi dahi bırakmadan rafları tamir ediyor, bir daha tasarlıyor ya da yeniliyoruz.

bu biçimdece ömrünü tamamlayan raflar etrafa ziyan vermek yerine uzun yıllar daha kullanılabiliyor. Geri kazanım sürecinde gereksinimlere odaklandığımız için şirketleri sıfır raflara kıyasla en uygun tahlillerle buluşturuyoruz. Mühendislik gücümüzü kullanarak ayrıntılı keşif ve ekspertiz, demontaj, projelendirme, bakım-onarım ve revizyon, üretim ve montaj etaplarından geçirdiğimiz eserleri Türkiye’de ve milletlerarası pazarlarda satışa sunuyoruz” dedi.


ARTAN TALEPLER YÜZDE 100 BÜYÜME GETİRDİ

2021’de şirketlerin giderek artan taleplerinin yüzde 100 büyümeyi de birlikteinde getirdiğini söyleyen Emre Akmeşe,”2. el raf pazarının kurucusu olarak 4 bireyle başlayan seyahatimizde 45’i aşan çalışan gücüne ulaşarak daldaki önder durumumuzu koruduk. 9 bin metrekarelik tesisimizde dönüştürdüğümüz eserlerimizle ihracat ağımızı da genişlettik. 2021, dijital dönüşümümüzün yüzde 80’ini tamamladığımız bir yıl oldu.

İleri teknolojiler kullanarak makine parkurumuzu ve lojistik ağımızı geliştirerek online pazarlara yönelik projelerimizi olgunlaştırdık. 2022’de ciromuzun en az yüzde 30’unu ihracattan sağlamayı, katılacağımız yurt dışı fuarlardan yeni mutabakatlarla dönmeyi planlıyoruz. Makine yatırımlarımızı ve üretim kapasitemizi artırmak da uzun vadeli yatırım gayelerimiz içinde yer alıyor” diye tabir etti.