Türkiye’nin nüfusu belirtildi

Samuag

New member
Türkiye nüfusu 2021’e göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 şahsa ulaştı.

TÜİK datalarına bakılırsa, 31 Aralık 2021 tarihi prestijiyle erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, bayan nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

Başka bir tabirle toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise bayanlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) neticelerina göre, Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bundan evvelki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu.

Bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü bayanlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ SURATI BİNDE 12,7

Yıllık nüfus artış suratı 2020 yılında binde 5,5 iken 2021 yılında binde 12,7 oldu.

Türkiye’de 2020 yılında yüzde 93 olan vilayet ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında yüzde 93,2 oldu.
Öbür yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7’den yüzde 6,8’e düştü.

İSTANBUL’UN NÜFUSU 15 MİLYON 840 BİN

İstanbul’un nüfusu, bundan evvelki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

NÜFUSU EN AZ OLAN VİLAYET TUNCELİ

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan vilayet oldu. Tunceli’yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

ORTANCA YAŞ 33,1’E YÜKSELDİ

Türkiye’de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1’e yükseldi.

Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1’den 32,4’e, bayanlarda ise 33,4’ten 33,8’e yükseldiği görüldü.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK VİLAYET SİNOP, EN DÜŞÜK ŞANLIURFA

Ortanca yaşın vilayetlere bakılırsa dağılımına bakıldığında, Sinop’un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş kıymetine sahip olduğu görüldü. Sinop’u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi.

Öbür yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip vilayet oldu. Şanlıurfa’yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.

BAYANLARDA VE ERKEKLERDE EN YÜKSEK ORTANCA YAŞ SİNOP’TA

Ortanca yaşın vilayetlere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 40,7 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan vilayet olurken, 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan vilayet oldu.

Bayanlarda 42,9 ile Sinop bir daha en yüksek ortanca yaş pahasına sahip olan vilayet olurken, Şanlıurfa 21,1 ile en düşük ortanca yaş pahasına sahip olan vilayet oldu.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ORANI YÜZDE 67,9

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş kümesindeki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2021 yılında yüzde 67,9 oldu.

Öbür yandan çocuk yaş kümesi olarak tanımlanan 0-14 yaş kümesindeki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 22,4’e gerilerken, 65 ve daha üst yaşlarındaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den yüzde 9,7’ye yükseldi.

TOPLAM YAŞ BAĞIMLILIK ORANI AZALDI

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2020 yılında yüzde 47,7 iken 2021 yılında yüzde 47,4’e düştü.

Ekonomik olarak faal olan birey başına düşen çocuk sayısını söz eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33,7’den, yüzde 33’e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,1’den yüzde 14,3’e yükseldi.

Öteki bir tabirle, Türkiye’de 2021 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya bakmaktadır.

TÜRKİYE’DE KİLOMETREKAREYE 110 KİŞİ DÜŞERKEN İSTANBUL’DA 3 BİN 49 KİŞİ DÜŞTÜ

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2020 yılına bakılırsa 1 kişi artarak 110 bireye yükseldi.

İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul’dan daha sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan vilayetler oldu.

Öbür yandan nüfus yoğunluğu en az olan vilayet ise bundan evvelki yılda olduğu üzere, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli’yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan vilayetleri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde birinci sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.