Son dakika… İşsizlik sayıları belirtildi

Professional

New member
Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaşlarındaki bireylerde işsiz sayısı 2021 yılı Aralık ayında bundan evvelki aya bakılırsa 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %11,2 düzeyinde gerçekleşti.

MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,0 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Aralık ayında bundan evvelki aya bakılırsa 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile %47,0 oldu.
MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2021 yılı Aralık ayında bundan evvelki aya bakılırsa 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %52,9 olarak gerçekleşti.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %20,8, İSTİHDAM ORANI %34,1 OLDU

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bundan evvelki aya bakılırsa 1,6 puanlık azalışla %20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla %34,1 oldu. Bu yaş kümesinde işgücüne katılma oranı ise bundan evvelki aya nazaran 0,2 puanlık azalışla %43,0 düzeyinde gerçekleşti.


MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %55,4’Ü HİZMET BÖLÜMÜNDE YER ALDI

Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı bundan evvelki aya nazaran tarım dalında 10 bin kişi azalırken sanayi bölümünde 108 bin kişi, inşaat kesiminde 5 bin kişi, hizmet kesiminde 134 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,8’i tarım, %21,7’si sanayi, %6’sı inşaat, %55,4’ü ise hizmet kesiminde yer aldı.
MEVSİM TESİRİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,6 OLDU

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Aralık ayında bundan evvelki aya nazaran 0,5 puan artarak %22,6 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,7 olarak gerçekleşti.


İŞSİZLİK ORANI %11,3, İSTİHDAM ORANI %46,0 OLDU

İşsizlik oranı bundan evvelki yılın birebir ayına göre 1,7 puan azalarak %11,3 oldu. İşsiz sayısı bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa 195 bin kişi azalarak 3 milyon 749 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa 4,3 puan artarak %46,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 3 milyon 223 bin kişi artarak 29 milyon 550 bin kişi oldu.


İşgücüne katılma oranı bundan evvelki yılın birebir ayına göre 4,0 puan artarak %51,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 3 milyon 27 bin kişi artarak 33 milyon 298 bin kişi olarak gerçekleşti.TARIM DIŞI DALDA KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %18,3 OLDU

Aralık ayında toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar ortasındaki hissesini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bundan evvelki yılın tıpkı ayına göre 0,1 puan azalarak %27,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı bölümde kayıt dışı çalışanların oranı bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa 0,5 puan artarak %18,3 oldu.