SON DAKİKA HABERİ: Turizm Teşvik Kanunu kabul edildi

Ethereum

New member
Son dakika haberi!

TBMM Genel Şurasında, Turizmi Teşvik Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edildiği bildirildi.

Turizmi Teşvik Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi.

Kanuna bakılırsa, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri yahut turizm merkezlerinde, özel bölüm iştirakiyle “turizm hizmetleri idare birlikleri” kurulacak.

“Turizm merkezleri”, kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri haricinde kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından evvela geliştirilmesinde kamu faydası bulunan orman vasıflı olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve hudutları, Cumhurbaşkanı sonucuyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ait yeni kriterler getirilecek. Buna bakılırsa ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm pahaları ile turizm potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik kararları, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, toplumsal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel kesim iş birliği ile sağlanması maksadıyla Bakanlık tarafınca, ismine tahsis yapılanların iştirakiyle turizm hizmetleri idare birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

KONAKLAMA VE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

Turizm kesiminde, Turizmi Teşvik Kanunu ve öteki mevzuatta yer alan teşvik önlemleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı evrakı yahut turizm işletmesi dokümanı alınması mecburiliği getirilecek.

Dokümanlı yatırımların, Bakanlıkça belirlenen müddetler ortasında tamamlanarak işletmeye açılması zarurî olacak fakat bu mühlet Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili yönetim tarafınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl ortasında Bakanlıktan turizm işletmesi dokümanı almaları zarurî olacak.

Bakanlık tarafınca turizm işletmesi evrakı iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal sonucunın bildiri tarihinden itibaren 1 yıl ortasında bir daha turizm işletmesi evrakı almaları mecburî hale getirilecek.

Kamu kurum yahut kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan turizm evrakı alınması mecburî olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün ortasında turizm işletmesi dokümanı almak için Bakanlığa müracaat yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak kontrol kararında var ise belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün ortasında gidererek turizm işletmesi evrakı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafınca turizm işletmesi evrakı iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal sürecinin bildiri tarihinden itibaren 30 gün ortasında turizm işletmesi dokümanı almaları zaruriliği getirilecek.

EVRAKI OLMAYANIN FAALİYETİNE SON

Belirtilen mühletler ortasında turizm işletmesi dokümanı alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili yönetim tarafınca 1 ay ortasında iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesisler için tahsis şartları uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm bölümünün kalkınmasını ve planlı ve denetimli biçimde gelişmenini sağlamak için toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgesi ile turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin cins yahut kullanım sonucu değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan toplumsal, teknik ve gibisi altyapıya iştirak hissesi istenecek.

LÜKS KAMPÇILIĞIN YASAL ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu faydası doğrultusunda korunmasına yahut kullanılmasına katkıda bulunacak, fiyatsız girişli günübirlik tesis yapılmasına ait tarz ve asıllar belirlenecek.

Lüks kampçılık turizm çeşidinin yasal altyapısı oluşturulacak ve denetimli gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu’na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve idare planı ile şartları belirlenen, doğal etraf ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik önlemleri alınan düzgün donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan süreksiz lüks çadır tesisleri yapılması maksadıyla kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, etraf dostu çadır gereci kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve turizm işletmesi dokümanı almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Bakanlıktan turizm işletmesi dokümanı alınmasının akabinde öbür bir sürece gerek kalmaksızın 15 gün ortasında bu tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Mukavelelerine ters olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira mukaveleleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.
 
Üst