MÜSİAD 2022’yi “yatırım yılı” ilan etti

Professional

New member
Müstakil Endüstrici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Lideri Mahmut Asmalı, MÜSİAD Genel Merkez binasında makul periyodlarda gerçekleştirilecek “Basın Mensupları ile Hasbihal Toplantısı”nın birincisinde medya temsilcileri ile bir ortaya geldi. MÜSİAD’ın Türkiye’nin 2023 amaçları doğrultusunda 2022’yi “Yatırım Yılı” ilan ettiğini tabir eden Lider Asmalı, “Yıl boyunca Türkiye iktisadına katma paha sağlayacak, istihdam sürecini hızlandıracak, üretim ve yatırım hacmini artıracak, yerli ve ulusal projelerin geliştirilmesine taraf verecek kıymetli tertiplere imza atacağız” dedi. 11 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen MÜSİAD 26. Olağan Genel Heyetine da atıfta bulunan MÜSİAD Genel Lideri, belirlenen stratejik gayelerin birçoğunu hayata geçirdiklerini ve çalışmaların kapsamlı biçimde devam ettiğini tabir etti.

KÖRFEZDE BÖLGESEL KALKINMAYI DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ

Eylül ayında 7 unsurluk bir strateji planı ortaya koyduklarını hatırlatan Lider Asmalı, bu gayeler kapsamında MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisi projelerinin hayata geçirildiğini söylemiş oldu. Lider Asmalı, kelam konusu ticaret ofislerinin bölgesel kalkınmaya değerli katkı sağlayacağını vurguladı:

“gorevi devraldığımız Eylül ayında 7 unsurluk bir strateji planı ortaya koymuştuk. Bu plan çerçevesinde MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisini kuracağımızı söz etmiştik, iç ve dış ticarette hakikat ve tesirli bir çalışma anlayışını hayata geçirecek bu çalışmaları çabucak başlattık. Bu çalışmalar ile; yatırım alanlarının tanıtımı ve üretim alanlarının geliştirilmesine ait raporlamalar yaparak, ihracata yönelik ticarette yeni iştiraklerin oluşturulmasını hedefliyoruz. bir daha bu üniteler ile Körfez bölgesinden yatırımcıları iş insanlarımızla bir ortaya getirerek, bölgesel kalkınmayı destekleyici bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. hem de mikro ihracata yönelik altyapı çalışmalarımızı üyelerimize azamî seviyede yarar sağlayacak biçimde güncellemekteyiz. Bu noktada MÜSİAD olarak yurt ortasında 88, yurt haricinde ise 74 ülke 81 noktada, toplamda 169 irtibat noktamız ile ülkemizin 2023 maksatlarına dolaylı ve direkt tesir etme dileğimizi değerle belirtmek isterim.”

STRATEJİ PLANIMIZIN BAŞKA AYAĞI: TİCARİ DİPLOMASİ

MÜSİAD Genel Lideri Mahmut Asmalı, ticari diplomasi adımlarının Anadolu İktisat Diplomasisi projesiyle yeni bir boyuta taşındığını belirtirken, kelam konusu çalışmanın Yatırım Yılı maksatlarına direkt tesir edeceğini belirtti. Lider Asmalı, büyükelçiler olmak üzere Türkiyedeki yabancı misyon temsilcilerini alana davet ederek sürdürülen projenin teşebbüsçü, endüstrici ve yatırımcılara yeni ticaret kapıları aralama imkanı sunduğunu tabir etti.

Lider Asmalı konuşmasına şu biçimde devam etti:

“Strateji planımızın öteki bir ayağı ise ticari diplomasiye yönelik adımları kapsıyor. Geçtiğimiz haftalarda Çorum ve Kayseri’de gerçekleştirdiğimiz Anadolu İktisat Diplomasisi programlarında Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya’nın Ankara Büyükelçilerini, iş insanlarımızla buluşturduk. Başta büyükelçiler olmak üzere ülkemizdeki yabancı misyon temsilcilerini alana davet ederek başlatmış olduğumız projenin bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlamasını ön görüyoruz. Kelam konusu çalışmayla bölgedeki teşebbüsçü, endüstrici ve yatırımcılarımızın dış ticarete yönelik direkt temas imkânı bulması ve yeni ticaret kapıları aralaması bu ön görümüzü destekliyor. Bu kapsamda Anadolu İktisat Diplomasisi programını Yatırım Yılı çerçevesinde ülkemizin geneline yayarak, büyükelçilerle iş insanlarımızı bir ortaya getirmeyi sürdüreceğiz.”

ANADOLU ÜRETİM VE YATIRIM HAREKETİNDE BİRİNCİ ETAPTA 20 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

MÜSİAD tarafınca geçtiğimiz haftalarda başlatılan Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketini bir “güven hareketi” olarak niteleyen Genel Lider Asmalı, kelam konusu hareket ile Anadolu’nun genelinde ihracat odaklı yatırım ve üretim hedeflediklerini belirtti.

MÜSİAD Genel Lideri Mahmut Asmalı değerlendirmesinde şu tabirlere yer verdi:

“İnşa edilen kıymetler zinciri içerisinde ülke ekonomimize katkıda bulunacak ve halkımızın refah düzeyini yükseltecek adımların başında Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi geliyor. MÜSİAD olarak Anadolu’nun rekabete açık ve global pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güveniyoruz. Ortalarında büyükşehirlerin de bulunduğu 20yi aşkın vilayetimizde 40 adet noktada gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim sistemine dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda birinci etapta Samsunda 7,6 milyar TL, Adana’da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir’de 1,6 milyar TL ve Sakarya’da 660 milyon TL’lik yatırım projeleri hayata geçiriyoruz. Şimdiden toplamda 20 milyar TL’ye ulaşan bu itimat hareketinin tesir alanını Yatırım Yılı çerçevesinde daha da genişleteceğiz. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketinin işgücü piyasasına da önemli katkı sağlayacağına inanıyor, birinci etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ek istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz.”

MİLLETLERARASI TİCARETE YENİ BİR SOLUK GETİRİLECEK

Kelamlarına, “Doğru kararların, hakikat vakitte, hakikat yatırımlarla şekilleneceği ve geleceğe taraf vereceği tarihi bir devirden geçiyoruz” sözleriyle devam eden Genel Lider Asmalı, MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı’nı bir daha dizayn ettiklerini vurguladı. Bu kapsamda Türkiye merkezli milletlerarası ticarete yeni bir soluk getirileceğini de söyleyen Lider Asmalı, yalnız İstanbul değil, İstanbul haricindeki kentlerde düzenlenecek etkinliklerle Türkiye’nin yatırım potansiyelini anlatmayı sürdüreceklerini belirtti:

“Türkiyenin yerli ve ulusal üretim potansiyelini gözler önüne serecek, farklı vilayetlerimizdeki endüstrici, yatırımcı ve girişimcilerimizin önünü açacak bir atılım içerisindeyiz. Gerçek kararların, gerçek vakitte, gerçek yatırımlarla şekilleneceği ve geleceğe istikamet vereceği tarihi bir devirden geçiyoruz. bir daha dizayn ettiğimiz MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarımızı da bu anlayış ile kurguluyor, kıtaları birleştirecek bir Ticaret Ağı oluşturuyoruz. Makul bir bölge yahut alana sıkışmadan inşa ettiğimiz bu yeni ticaret anlayışında oyunun kurallarını oynayan değil, koyan taraf olmaktan yanayız. Türk-Arap İş Tepemizi de bu kapsamda İstanbul dışına taşıyarak, bölgesel dinamiklere dokunmayı amaçlıyoruz. 27-29 Mayıs tarihleri içinde Gaziantep’te gerçekleşecek 2.Türk-Arap İş Doruğu ve 2-5 Kasım tarihleri içinde düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2022 üzere tertipler, bu misyon çerçevesinde ülkemize katma kıymet sağlayacak ve yeni yatırım projeksiyonlarının devreye alınması sürecini hızlandıracak. bir daha bu hafta sonu Endüstride Digital Dönüşüm başlığı altında Gebze şubemizle Bilişim Vadisinde TÜİT düzenliyoruz. Önüzdeki ay Libya’ya şubemizi açıyoruz, Fildişi Sahili’ne seyahat düzenliyoruz.”

“GENÇ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLİYORUZ”

MÜSİAD’ın gençlik yapılanmalarının geleceğin iş insanlarını yetiştirdiğini aktaran Lider Asmalı, Genç MÜSİAD ve MÜSİAD Bayan ile genç ve bayan teşebbüsüne değer verdiklerini söylemiş oldu. MÜSİAD’ın kapılarının tüm gençlere açık olduğunu söz eden Lider Asmalı, kelamlarına şu biçimde devam etti:

“Bizler MÜSİAD’lı iş insanları olarak Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve gençlerimize güveniyoruz. Geçtiğimiz devirlerde gençlik yapılanmalarımıza dahil olup farklı kesimlerde bilgi sahibi olan, kendini geliştiren ve burada edindiği birikim ile güçlenen kardeşlerimiz, bugünün dünyasında iz bırakan işlere imza atıyor. Dün bu çatı altında heyecanla yer alan genç kardeşlerim, bugün MÜSİAD idare konseyimizde faal nazaranv alarak Memleketler arası İş Forumu, Milletlerarası Genç İşadamları Kongresi, MÜSİAD Vizyoner ve MÜSİAD EXPO üzere etkinliklerde yalnız MÜSİAD’ı değil, ülkemizi temsil ediyor. bir daha bu kardeşlerimiz yurt haricindeki farklı tertiplerde üreten ve kuvvetli Türkiye ülküsünde buluşuyor. Bu heyecan bizlere de güç veriyor. Bugünün genç teşebbüsçü neferleri, yarının iş dünyasını şekillendirecek en değerli etken. Bu niçinle MÜSİAD’ımızın kapıları gençlerimize sonuna kadar açık.”

MÜSİAD, SURİYE’DE KÖY KURACAK

MÜSİAD’ın toplumsal sorumluluk projelerine yönelik teşebbüslerine ait bilgiler de paylaşan MÜSİAD Genel Lideri Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın Suriye’de köy kuracağını deklare etti. Dezavantajlı kızlarımıza yönelik Akyuva Vakfı ile gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Lider Asmalı, “Sosyal aktiflik kapsamında geçlerimiz Darülacezi ziyareti gerçekleştirdi. MÜSİAD Bayan ve Akyuva Vakfı’mız sevgi meskenlerinde kalan kimsesiz ve dezavantajlı aile kızlarımızla burada bir workshop düzenledi. Kızılay ile iş birliği yaparak Afganistan’a yardım kampanyası başlattık, ayrıyeten Suriye de kalıcı bir MÜSİAD Köyü kurma çalışmaları için harekete geçtik. Bu kapsamda genel sekreterimiz gelecek haftalarda ön inceleme için Suriye’ye gidecek. Özetle hem iş hem ticaret tıpkı vakitte toplumsal ve kültürel manada çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz.”