Limanların dış ticarete katkısı 200 milyar doların üzerinde

Professional

New member
Global ticarette hayli büyük bir rol oynayan denizyolu nakliyatında liman ve terminal ağları kurma hedefiyle birden çok ülkede yatırım yaparak yük/yolcu/tekerlekli araç elleçleme faaliyetlerini yürüten Global Terminal Operatörlerinin (KTO) hem dünyada tıpkı vakitte ülkemizdeki sayısı, pazar hissesi ve daldaki aktiflikleri her geçen yıl artmaya devam ediyor. Faaliyette bulundukları ülkelerde istihdam yaratma, yabancı sermaye girişini kolaylaştırma, limanlardaki teknoloji kullanmasını geliştirme, ilgili ülkenin dış ticaretteki rekabet gücünü arttırma üzere birfazlaca avantajlar sağlayan KTO’ların Türkiye’deki gelişimi Türkiye Liman İşletmecileri Derneği tarafınca hazırlanan “Konteyner Nakliyatında Global Terminal Operatörlerinin (KTO) Aktifliği ve Türkiye’ye Yansımaları” raporunda tüm açıklığıyla bir arada ortaya konuldu. bununla birlikte ilgili raporda KTO’ların global ölçekte üstlendikleri roller ve bu rollerin ülkemize yansımaları istatistiklerle birlikte ayrıntılı olarak verildi.

RAPOR KTO’LARIN 30 YILLIK GELİŞİMİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Rapora bakılırsa; yaklaşık 30 yıl süren gelişim periyodu sonunda 2020 yılı itibariyle sayısı 21’i bulan KTO’lar global konteyner elleçleme hacminin yüzde 80,5’ini yaparken, dünya toplam konteyner elleçleme kapasitesinin yüzde 75’ine sahipler. 15 yıl evvel bu hisse 220 milyon TEU ile %55 iken, bugün baktığımızda KTO’lar global konteyner elleçleme hacminin neredeyse %80’den çoksını elleçler duruma geldiler. KTO’ların aktifliği 2001 yılından itibaren çok süratli bir artışla ivmelenirken, bilhassa 2010’lu senelerdan daha sonra KTO’ların ortak olduğu liman ve terminallerin sayısı da kıymetli oranlarda artış gösteriyor. 2020 yılına gelindiğinde Türkiye’de elleçlenen 11,7 milyon TEU konteynerin 8,2 milyon TEU’su KTO ortaklı limanlar tarafınca elleçlenirken, %100 yerli sahipli ve/veya ortaklı terminallerde ve limanlarda konteyner elleçleme ölçüsü ise yalnızca 2,6 milyon TEU olarak kaydediliyor. Bu durum 2022 yılında da değişmiyor.

KTO’LAR DIŞ TİCARETİMİZE BÜYÜK İVME KAZANDIRIYOR

KTO’ların liman ve terminal işletmeciliğindeki değerine değinen TÜRKLİM İdare Şurası Lideri Aydın ERDEMİR, “Hazırlamış olduğumuz rapor, KTO’ların liman işletmeciliğindeki rolünü hem nitel birebir vakitte nicel olarak tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Ülkemizdeki KTO varlığının birtakım avantaj ve dezavantajları olsa da global konjonktür dikkate alındığında bu varlığın bir fazlaca tarafıyla ülkemize ve kesimimize değerli kazanımlar sağladığı çok açıktır. KTO’lar, Türk dış ticaretine ve ülkemizin rekabet gücüne büyük ivme kazandırıyor. Örneğin ülkemizdeki tüm limanların bir yılda elde ettikleri cironun hacmi yaklaşık 10 milyar dolarken, limanlarımız üzerinden gerçekleştirilen Türkiye dış ticaretinin ekonomik kıymeti 200 milyar doların üzerindedir’’ dedi. Dış ticarette denizyolunun hissesi her geçen gün artarken buna bağlı olarak KTO’ların yarattığı olumlu katkı da artmaya devam ediyor.

ERDEMİR kelamlarını şu biçimde sürdürdü: ‘’Bir ülkenin rekabet gücünün artmasında ve yatırım cazibesinin gelişmesinde limanlar en kritik yatırımlardır. Bu niçinle KTO’ların iş yapış formu, iş sıhhati ve güvenliğine bakış açısı, performans ve verimlilik hususlarında getirdikleri standartlar, limanlara, liman altyapılarına, liman ekipmanlarına ve teknolojisine yaptıkları yatırımlar, ulaşım ağı (network) ve ana gemi uğraklarından kaynaklanan navlun avantajları vb. düşünüldüğünde bilhassa ülke ihracatımızın milletlerarası pazarlardaki rekabet gücünü arttırmada pek kıymetli katkılar sunmaktadır.”