Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Çalışma saatleri değişti

Professional

New member
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Mühletleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Mühletleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle bir arada profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların çalışma saatlerinin bir hafta ortasında iki defa 10 saate çıkarılmasına imkan sağlandı.

HAFTADA İKİ KERE ON SAAT ÇALIŞABİLİR

Buna bakılırsa 25425 sayılı Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Mühletleri Yönetmeliği’nin 6’ncı hususunun birinci fıkrasının a bendi şöyle değiştirildi;


“Günlük iş müddeti 11 saati, gece çalışma mühleti 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma müddeti 9 saati geçemez, lakin bu mühlet rastgele bir hafta ortasında iki defa on saate çıkarılabilir.”

Eski yönetmelikte işçisi haftada iki kere 10 saat çalıştırabilme müsaadesi ile ilgili bir düzenleme bulunmuyordu.