İtimat endeksi 9 yılın tepesinde

Professional

New member
Türkiye Cumhuriyet (TCMB) tarafınca temmuz ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Gerçek Kesim İnanç Endeksi belirtildi.
Buna nazaran, RKGE temmuzda bundan evvelki aya kıyasla 1,8 puan artarak 114,8 düzeyinde gerçekleşti. Tıpkı devirde mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim itimat endeksi (RKGE-MA) ise 2,3 puan yükselişle 112,1’e çıktı. bu biçimdece RKGE, Nisan 2012’den beri gördüğü en yüksek düzeye ulaştı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, son üç aydaki toplam sipariş ölçüsü, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcanması ve mevcut toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler endeksi artış tarafında, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ait değerlendirmeler endeksi azalış istikametinde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş ölçüsü ve ihracat sipariş ölçüsünde artış bekleyenler lehine olan seyrin bundan evvelki aya nazaran güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu tarafındaki değerlendirmeler zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal stokları düzeyinin mevsim normallerinin üstünde olduğu istikametindeki değerlendirmeler ise bundan evvelki aya göre güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 23,2’YE YÜKSELDİ

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş ölçüsünde bundan evvelki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, ihracat sipariş ölçüsünde ise bundan evvelki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcanmasına ait artış taraflı beklentilerin de güçlendiği gözlendi.
Ortalama ünite maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ait artış taraflı beklentilerin ise güçlenirken, gelecek on iki aylık periyot sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bundan evvelki aya bakılırsa 1,4 puan artarak yüzde 23,2 düzeyine çıktı.

Kelam konusu anket periyodunda, ankete katılan işyerlerinin yüzde 52,3‘ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,2‘si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en kıymetli faktör olduğunu, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve başka faktörlerin izlediğini belirtti.

Son üç aydaki rekabet gücüne ait gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ait olarak bundan evvelki devirde artış bildirenler lehine olan seyir birebir düzeyde devam etti. Avrupa Birliği ortasındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ait artış istikametli değerlendirmeler zayıflarken, Avrupa Birliği haricindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ait artış taraflı beklentiler ise güçlendi.

İçinde bulunduğu sanayi kolundaki genel gidişat konusunda, bundan evvelki aya kıyasla daha optimist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,3‘e, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 8,3’e gerilerken, tıpkı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,4‘e yükseldi.