Göğüste kitle saptandığı vakit yapılması gerekenler

Muqe

New member
Göğüs hastalıklarının en değerli belirtilerinden biri göğüste kitle saptanmasıdır. Göğüste kitle ya kişinin kendisi tarafınca saptanır ya da “meme cerrahı” tarafınca muayene sırasında yahut klinik kuşku üzerine Radyoloji Uzmanı”ndan talep edilen uygun görüntüleme sistemi ile bulunarak tanımlanır.

Hasta tarafınca saptanan kitlelerin bir birden fazla düzgün huyludur. bu biçimde bulunmasına karşın kanserin bir belirtisi üzere algılanarak şahısta dehşete niye olabilir. Cerrahın en değerli vazifesi saptanan kitlenin kanser kitlesi olmadığını kesin olarak belirlemektir. Hastanın 40 yaşın altında olması yahut risk taşımaması (aile hikayesi, ışınım hikayesi v.b) kanserden şüphelenmemeyi gerektirmez. Göğüs kanserinde tümör dokusunun hücresel davranış özellikleri, 8 aydan daha uzun bir süre gecikmeyi hastanın tedavisi açısından zora sokar. Bu niçinle takip aralıkları bir genel cerrah tarafınca belirlenmeli ve radyolojik yardıma gerekli görüldüğü durumda başvurulmalıdır. Hastalarımızın hala yalnızca radyolojik inceleme (USG ve mammografi) ile yetinerek cerrahi takibi gereksiz goren yaklaşımlar ile oyalandığını hala görmekteyiz.

Günümüzde kanser teşhisinde bilhassa “hata üçlemesi” olarak tanımlanan bir olgu tanımlanmıştır. Bu yanılgı üçgeninin bileşenleri;

1. Hastanın 40 lı yaşlarında olması

2. Tabibe kendisi tarafınca saptanan bir kitle ile başvurması ve cerrahın hastanın muayenesini elbette yorumlaması

3. Radyolog tarafınan göğüs USG ve mamografi incelemesinde kanser bulgusu saptanmamasıdır.

Buna karşın, bugün pek epey hastamıza, gerek toplumsal medya üzerinden gerek yazılı görsel medya üzerinden göğüs hastalıklarının cerrahlar değil radyologlar yahut aile doktorları tarafınca takip ve tedavisinin yapılması gerektiğini tabir eden kişi ve/veya kuruluşların olduğunu üzülerek görmekteyiz.

Burada kitle şikayeti olan bir hastanın evvela, alanında tecrübeli bir cerraha başvurması son derece ehemmiyet arz eder. Cerrah burada hastanın yaşı, riskleri (aile hikayesi, evvelde biyopsi yapılmışsa konulan teşhis, menstrüel durum, hormon maruziyeti, ışınım hikayesi v.b ), şikayetin müddetini dikkatle kıymetlendirir. çabucak sonrasında radyolojik görüntülemeye başvurur. Radyolojik imaj bulgusu kesinlikle genel cerrah olması (meme cerrahı yahut cerrahi onkoloji uzmanı) gereken müdavi tabip tarafınca fizik muayene bulguları ile bir arada dikkatle kıymetlendirilir. daha sonrasında da doku tanısı (biyopsi) sonucu verilir.