Göğüs kanserinin tedavisinde göğüs hami cerrahi uygulaması

Muqe

New member
Göğüs kanseri erken teşhis konulduğunda tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Günümüzde epey mecburî kalmadıkça göğsün büsbütün alınması tercih edilmemektedir. Bu yüzden, erken evrede tanısı konulduğunda göğüs esirgeyici cerrahi tedavi ile göğüs kaybı önlenebilmektedir. Bu süreçte medikal onkolog ve ışınım onkoloğu ile eşgüdümlü olarak yapılacak çalışmanın hastalığın tedavisindeki kesin başarıda rolü tartışılmazdır.

Göğüs kollayıcı cerrahi tedavi planlanmasında, ameliyat öncesi yanlışsız mikroskopik teşhis son derece kıymet taşır. Bu niçinle yapılacak biyopsi süreci ve biyopsi usulünün seçimi neredeyse anahtar rol oynamaktadır. Uygun seçilmeyen biyopsi tekniği teşhiste yetersizliklere hatta yanılmalara, gereksiz biyopsi yinelarına niye olabilmektedir. Yalnızca bununla kalmayıp uygulanan göğüs hami cerrahi tedavi tekniğinin kozmetik sonuçlarını da olumsuz etkileyebilir.

Öte yandan göğüs gözetici cerrahi usulü uygulanacak hastalar dikkatli seçilmelidir. Ekseriyetle T1-T2 (tümör büyüklüğünün 2-5 cm olduğu evre), hastanın yaşı, tümörün epey odaklı olup olmaması, göğüs dokusunun büyüklüğü ve tümörün göğüs dokusundaki yerleşimi birinci etapta göğüs hami cerrahi sonucunı etkilemektedir. Ayrıyeten tümörün mikroskobik özellikleri ve moleküler karakteristikleri ameliyat öncesi düzgünce değerlendirilmelidir. Bunun yanında, hastanın göğüs gözetici cerrahi tedavi daha sonrası radyoterapi imkanlarına ulaşabilirliği de akılda tutulmalıdır.

pek epey göğüs kollayıcı cerrahi seçeneği vardır, mesela

Redüksiyon mastopeksi

Dermoglandüler flep yürütme (Grisotti-tenis raketi v.b)

“Batwing” mastopeksi

“Paralellogram”” mastopeksi

Hangi göğüs hami cerrahi yolu seçilirse seçilsin hasta için inançlı cerrahi hudutların sağlandığından, yani tümörün hastadan nüks etmeyecek biçimde çıktığından emin olunmalıdır. Her hasta için tümör yerleşimleri ve özellikleri farklı olduğu için, cerrah tarafınca farklı tip göğüs gözetici cerrahi tedavi metodu seçilir. Bu halleri uygularken cerrah kozmetik sonuçları da göz önüne almak zorundadır. Bu niçinle göğüs kollayıcı cerrahi tedavi prosedürü onkoplastik cerrahi uygulamaları başlığında algılanmalıdır.