Göğüs kanserine yaklaşım

Muqe

New member
Göğüs kanseri, göğsün makûs huylu hastalığı olarak tanımlanabilir. Göğüs kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. Göğüste süt kanallarından ya da lobüllerinden gelişir. Bir tane sağlıklı hücrenin denetimden çıkar, vakit ortasında bir kitle haline gelir.

Yeni teşhis konulmuş hastaya nasıl yaklaşılmalıdır?

Göğüs kanseri teşhisini yeni almış bir hastada, birinci vakit içinderda hastalığın hangi kademede olduğunu anlamak istiyoruz. Göğüs kanserinin evrelemesinde, merkezimizde biz PET–CT çekiyoruz.

PET-CT,

Akciğer, karaciğer, kemik üzere uzak organlarda tutulumun,

Koltukaltı lenf bezlerinin durumunun ,

Hastanın göğüs hami cerrahiye uygunluğunun, değerlendirilmesinde pek hassastır.

Her göğüs kanserli hastanın göğsü büsbütün alınmalımı dır?

Tetkikler kararında, göğüs muhafazaya uygun olan hastalarda, göğsünün tümünün alınmasının, göğüs korunmasına üstünlüğü yoktur. Hastada göğüs muhafaza konusunda bir netlik yok ise, göğüs MR’ı yapılmalıdır.

Her göğüs kanserli hastanın koltukaltı lenf bezleri temizlenmelimidir?

Muayene ve görüntülemelerde koltuk altının pak olduğunu düşünüyorsak, bekçi (sentinel) lenf nodu örneklemesi yapıyoruz.

Bekçi lenf nodu, hastalığın sıçrama ihtimali en yüksek olan birinci lenf bezidir. Göğüs başından bir ilaç verip koltuk altındaki bekçi lenf bezini bulup çıkardıktan daha sonra Patolojiye gönderip kararınu o anda öğrenebiliyoruz. Patoloji kararı temizse, koltukaltı lenf bezlerini temizlemiyoruz.

Koltukaltı lenflerinin temizlenmemesinin avantajları nelerdir?

İki kıymetli avantajı vardır. Birincisi, hastalığın göğüste hudutlu kaldığının, yani erken evre olduğunun delilidir. İkincisi, hayat kalitesi ve konforunu arttırmasıdır. Koltukaltı lenf bezleri temizlenmeyen hastalarda lenfödem dediğimiz kolun şişme mümkünlüğü epey düşüktür. Kol hareketlerinde bir kısıtlamaya gerek yoktur.

Koltukaltı lenflerinde tutulum olan her hastada koltukaltı temizlenmelimidir?

Yakın vakte kadar koltukaltında lenf bezi tutulumu olan hastalara, koltukaltı lenf bezi paklığı yapılırdı. Son periyotlarda, biz bu hastaları evvel kemoterapiye gönderiyoruz. Sıralamayı değiştirip ameliyatı, kemoterapi daha sonrasına bırakıyoruz. Buna Neo-adjuvan tedavi deniyor. Biroldukca hasta bu tedaviye uygun yanıt veriyor ve göğüsteki kitleyle birlikte koltuk altındaki hastalıklı lenf bezleri kaybolabiliyor. Bu küme hastada ameliyat sırasında bekçi lenf nodu örneklemesi pak gelirse, koltukaltı paklığı yapmıyoruz.

Göğüs kanserinin cerrahi tedavisinde öbür yenilikler var mıdır?

Göğüs kanderinin tedavisindeki muvaffakiyetin artması kararı, hastalar vakit içerisinde estetik telaşlarını daha fazlaca lisana getirmeye başlamışlardır. Bunun kararında onkoplastik cerrahi uygulamaları ortaya çıkmıştır.

Onkoplastik cerrahi nedir?

Göğüs kanserinin tedavisinde, hastanın kansere yönelik ameliyatı ile eşzamanlı olarak göğsün estetik cerrahisinin yapılması ve bir daha yapılandırılmasıdır. Kanser açısından sağlam ameliyatlardır.