Döviz ofisleri açıklaması: Emel kayıt dışılığı azaltmak

Professional

New member
Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında çıkan ‘Yetkili Kurumlar Tebliği’ ile ilgili haberlere ait açıklama yaptı. Açıklamada “Söz konusu yeni uygulamanın daldaki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma seviyesinin artırılması ile memleketler arası düzenlemelere ahenk haricinde diğer hiç bir emeli yoktur” dedi.

Açıklamada şu tabirlere yer verildi:

12 Ekim 2021 tarihindeki 2018-32/45 sayılı Bildirim değişikliğine kadar, kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmamakla bir arada daha evvel MASAK mevzuatı kapsamında süreç fiyatı ya da birbiriyle kontaklı birden çok sürecin toplam fiyatı 75 bin TL’yi aşan süreçler ile Vergi Mevzuatı uyarınca 3 bin ABD doları yahut eşitini aşan süreçlerde kimlik tespiti zaruriliği bulunmaktaydı. 2018-32/45 sayılı Bildiri’de yapılan değişiklik ile bir alt hudut olmaksızın döviz alım satım süreçlerinde kimlik tespiti zarurî hale getirilmiştir.


Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen süreçlerde olduğu üzere yetkili kurumlar bölümündeki tüm süreçlerin de kayıt altına alınması ve ayrıyeten dalın memleketler arası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. Kelam konusu yeni uygulamanın bölümdeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma seviyesinin artırılması ile milletlerarası düzenlemelere ahenk haricinde diğer hiç bir maksadı yoktur. Bildiri ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ait rastgele bir müdahaleyi katiyetle içermemektedir. Düzenleme yalnızca döviz ofislerinin işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.”