Burjuvazi düşünce nedir

Muqe

Global Mod
Global Mod
Burjuvazi Düşüncesi: Ne ve Nasıl?

Burjuvazi düşüncesi, sosyal, ekonomik ve politik sistemin bireylerin toplumsal rollerini tanımlayan, özellikle de üretim araçlarının özel mülkiyeti olan toplumdaki sosyal sınıflar arasındaki ilişkileri belirleyen düşüncesidir. Bu düşünce, daha çok 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan, kapitalist toplumu içeren bir bakış açısıdır. Burjuvazi düşüncesini, daha önceleri aristokratik kültürün ve sınıfının toplumdaki iktidarının yerini almasıyla ortaya çıkan yeni bir toplumsal sınıf olarak tanımlayabiliriz.

Burjuvazi Düşüncesinin Temel Özellikleri

Burjuvazi düşüncesi, özellikle kapitalist sistem içindeki üretim araçlarının özel mülkiyeti ile ilgili bazı temel özellikleri barındırmaktadır. Öncelikle, toplumdaki üretim araçlarının mülkiyeti, özel mülkiyet haline gelir ve bunu toplumun diğer kesimlerinden ayırır. Aynı zamanda, burjuvazi düşüncesi, üretimin ve üretim aracının özel mülkiyeti ile sermaye ve zenginlik arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır.

Öte yandan, burjuvazi düşüncesi, üretimin ve üretim aracının özel mülkiyetinin toplumsal sınıflar arasındaki ilişkileri de belirlemektedir. Burjuvazi düşüncesi, üretim aracının özel mülkiyetine sahip olanların, üretim aracı olmayanların haklarını ve özgürlüklerini kısıtlamasına izin vermemektedir. Aynı zamanda, burjuvazi düşüncesi, mülkiyet sahibi sınıfların, toplumun diğer kesimlerinden ayrıcalıklı bir pozisyona sahip olmalarının önünü açmaktadır.

Burjuvazi Düşüncesinin Sonuçları

Burjuvazi düşüncesinin en önemli sonuçlarından biri, toplumsal sınıflar arasındaki ilişkileri değiştirmesidir. Burjuvazi düşüncesinin ortaya çıkışıyla birlikte, üretim aracının özel mülkiyeti ile üretim aracı olmayanlar arasındaki ilişkiler de değişmiştir.