Bulgurlama ne demek ?

Muqe

Global Mod
Global Mod
Bulgurlama, modern bir sosyal bilimler terimi olarak tanmlanr ve bu terim, toplumsal hareketleri anlamak ve incelemek icin kullanlan kavramsal ve analitik bir yaklasm ifade eder. Bulgurlama, ozellikle toplumsal hareketlerin kokenlerini, yaylsn, kompleks orgutlenmesini ve toplumsal hareketlerin etkisini incelemeyi hedefler. Bulgurlama, toplumun siyasi ve sosyal ozelliklerinin, kurumsal ve orgutsel temellerinin ve orgutlenme bicimlerinin calsmasdr.

Kokeni

Bulgurlama, klasik sosyal bilimlerin temel kavramlarndan biri olarak tanmlanr ve sosyal bilimlerin temel kuramlarna dayanr. Bulgurlama, siyasal sosyolojinin temel kuramlar ve teorileri olan cogulcu sosyoloji ve toplumsal hareket teorisi uzerinde yogunlasr. Bulgurlama kuramlar, cogulcu sosyoloji ve toplumsal hareket teorisi arasndaki kuramsal celiskileri cozmek icin gelistirilmistir.

Metodoloji

Bulgurlama, toplumsal hareketleri anlamak icin kullanlan kavramsal ve analitik bir yaklasm olarak tanmlanr. Bulgurlama, kavramsal ve analitik bir yaklasmn kullanlmasn saglayan detayl bir cercevedir. Metodoloji, tarihsel-toplumsal yaklasm ve teori destekli calsmalar icerir. Bulgurlama, bir toplumsal hareketin kokenlerini, yaylsn, orgutlenme bicimini ve etkisini incelemek icin bircok yontemi kullanr.

Uygulamalar

Bulgurlama, toplumsal hareketlerin kokenlerini, yaylsn, orgutlenme bicimini ve etkisini incelemek icin kullanlr. Bulgurlama, toplumsal hareketlerin, toplumsal hareketlerin kokenlerinin, toplumsal hareketlerin etkilerinin, toplumsal hareketlerin kompleks orgutlenmesinin ve toplumsal hareketlerin sonuclarnn calsmasn icerir. Bulgurlama, siyasi sosyoloji, toplumsal psikoloji, tarih, antropoloji, ekonomi, sosyal psikoloji, kultur ve teknoloji alanlarnn kuramsal calsmalarn icerir. Bulgurlama, ozellikle cogulcu sosyoloji ve toplumsal hareket teorisi uzerinde yogunlasr. Bulgurlama, toplumsal hareketlerin etkilerini degerlendirmek icin kullanlan cesitli calsma yontemlerini de icerir.