Bina yıkımı kurala bağlandı

Professional

New member
bu biçimdece, bina yıkımı için evvela yetki evraklı bir müteahhit tarafınca ilgili yönetimden ruhsat alınması gerekecek. Yüksekliği 21.5 metreden yüksek binalar, patlayıcılarla yapılan yıkımlar ile ikiden çok bodrum katı olan her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyet mecburî olacak.

ASBESTLİ BİNAYA ÖZEL TEDBİR

Yıkım, şantiye şefi nezaretinde gerçekleştirilecek. Yapılardaki, asbest ve gibisi tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Denetimi Yönetmeliğine bakılırsa seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemeyecek. Rastgele bir kültür yahut tabiat varlığının etkileşim ve geçiş alanı ortasında yer alan bir yapının yıkımında, yıkım ruhsatı düzenlenmesindilk evvel Kültür Varlıklarını Müdafaa Bölge Heyeti yahut Tabiat Varlıklarını Müdafaa Bölge Komitesinden uygun görüş alınacak.

Müteahhit, müellife yıkım planı hazırlatacak. Yıkımdan evvel hangi yıkım yolunun kullanılacağı, yapıda ve yapı etrafında etkilenebilecek öteki yapı, altyapı, tesisat, trafik ve insanların hangi önlemlerle güvenliklerinin sağlanacağı, yapının materyal ve var ise hasar özellikleri ile taşıyıcı sistemi, taşıma gücü imkânları ile tüm risk ögeleri incelenip tespit edilerek yıkım planı hazırlanacak. Bodrum katı haricinde en çok bir katlı, bina yüksekliği 6 metreyi ve yapı inşaat alanı 250 metrekareyi geçmeyen müstakil ve ayrık nizam yapıların yıkımı ile bir binada toplam alanı 250 metrekareyi ve kat inşaat alanının yüzde 10’unu aşmayan, kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenmeyecek.

TOZ VE GÜRÜLTÜ İÇİN ÖZEL TEDBİR

Bina yıkımında ayrıyeten etraf idaresi hizmeti yeterlilik dokümanı olan bir misyonlu tarafınca atık idaresi ve toz emisyonu denetimi için alınacak tedbirleri içeren farklı bir plan hazırlanacak. Patlatmalı yıkımlarda akustik rapor ile inşaat, maden, etraf, jeoloji ve jeofizik mühendislerinden patlatma teknik ve uygulamalarına ait yüksek lisans yahut üniversitelerin sertifika programına haiz olanlarca hazırlanacak patlatma yöntemini/planını içeren rapor eklenecek.

YAN BİNAYA DİKKAT

YIKIM sebebiyle komşu yapılarda, yerde yahut altyapıda hasar oluşması ihtimalinin bulunduğu durumlarda; yıkım planına ek olarak, müellif tarafınca mevcut durumun tespitini içeren teknik rapor düzenlenecek. Yıkılacak olan yapıya bitişik bina olması halinde gerekli önlemler alınmadan bitişik binanın temel kotundan daha alt kotlarda yıkım yapılamayacak.