Bertaraf etmek ne demek hukuk ?

Muqe

Global Mod
Global Mod
Bertaraf etmek, hukuk acsndan, bir tarafn haklarnn gecersiz klnmas ya da bu haklarn kullanlmasnn yasaklanmas anlamna gelir. Bu, taraflarn aralarndaki anlasmay bir mahkeme tarafndan tannmayacak sekilde gecersiz klmas anlamna da gelebilir. Bertaraf etme, bir tarafn intikam almak veya diger taraf cezalandrmak icin uygulanmaz. Bu, taraflar arasndaki anlasmann gecersiz klnmas ya da kullanlmasnn yasaklanmasnn, taraflar arasndaki davranslarn duzeltilmesinin ve uygun haklarn tannmasnn yolu olarak gorulur.

Bertaraf Etme Proseduru

Bertaraf etme, taraflar aras anlasmalar gecersiz klmak icin mahkemeler tarafndan uygulanan bir prosedurdur. Bir tarafn, diger tarafn haklarn gecersiz klmas icin bir itirazda bulunmas gerekmektedir. Bu itiraz, taraflar arasndaki anlasmann gecersiz klnmasnn makul bir sekilde gerekli olduguna dair bir kant ile desteklenmelidir. Taraflar arasndaki anlasmann gecersiz klnmas talebi, taraflar arasndaki haklarn ve odevlerin duzeltilmesi icin gerekli oldugu iddiasyla desteklenir.

Bertaraf Etmenin Sonuclar

Bertaraf etme, taraflar arasndaki anlasmann gecersiz klnmasnn sonuclarnn da ongorulmesini gerektirir. Mahkeme kararyla taraflar arasndaki anlasmann gecersiz klnmas, taraflarn haklarnn ve odevlerinin gecerliligini de ortadan kaldrr. Ornegin, bir kiralama anlasmas bertaraf edildiginde, kiracnn kiraya verilen esyaya sahip olma hakk ortadan kalkar. Bertaraf etme, taraflar arasndaki anlasmann gecersiz klnmasnn yan sra, taraflar arasndaki davranslarn duzeltilmesi, uygun haklarn tannmas veya taraflarn yukumluluklerinin ortadan kaldrlmas gibi islemleri de gerektirebilir.