Abhazya nın dini nedir

Muqe

Global Mod
Global Mod
Abhazya nın Dini
Abhazya, Gürcistan'ın kuzeybatısında bir bölgedir ve ülkenin bağımsızlığını ilan etmiştir. Bölge içerisinde yaşayan nüfusun dini farklılıklarına rağmen, Abhazya'da genellikle İslamiyet ve Hristiyanlık kabul edilen iki ana dindir.

İslamiyet

Abhazya nın en yaygın dinlerinden biri İslamiyettir. Abhazya'daki İslamiyet, çoğunlukla Sünni İslami inancının takip edildiği Şafi Mezhebi'ne dayanır. Abhazya'daki İslamiyetin kökeni, 15. yüzyılın ortalarına dayanır ve bu, Abhazya'yı Gürcistan'a ve diğer Kafkasya ülkelerine göre daha uzun bir İslam tarihi ile donatmaktadır. İslamiyet, Abhazya'daki muslim nüfusun yaklaşık %50'sini kapsamaktadır.

Hristiyanlık

Hristiyanlık da, Abhazya'da yaygın olan diğer bir din olarak kabul edilmektedir. Abhazya'daki Hristiyanlar, çoğunlukla Ortodoks Hristiyanlığa mensuptur. Bu, Abhazya'yı Gürcistan, Ermenistan, Rusya ve diğer Kafkasya ülkelerinden ayırarak, Hristiyanlığın yaygın kültürünün bir parçası haline getirmiştir. Abhazya'daki Hristiyanların çoğunluğu, Abhazya'nın kuzeyinde bulunan Abhazya Ortodoks Kilisesi'ne mensuptur. Hristiyanlar, Abhazya'daki muslim nüfusun yaklaşık %35'ini oluşturmaktadır.

Diğer Dinler

Abhazya'da İslamiyet ve Hristiyanlık dışında, birçok diğer din de mevcuttur. Örneğin Abhazya'da, Eski Pagan inançları ve Doğu Ortodoksisi gibi diğer Hristiyan mezhepleri de mevcuttur. Buna ek olarak, Abhazya'da Yahudilik ve Budizm de mevcuttur.

Sonuç

Abhazya'da, çeşitli dini grupların çoğunlukla barışçıl bir biçimde birlikte yaşadığı gözlemlenmektedir. Abhazya'daki İslamiyet ve Hristiyanlık, kuzey Kafkasya'daki diğer ülkelerde olduğu gibi yaygındır ve diğer dinler de mevcuttur. Ancak, İslamiyet ve Hristiyanlık, Abhazya'daki nüfusun en yaygın inançlarını oluşturmaktadır.