Yeni düzenlemelerle BES, daha esnek hale geliyor

Ethereum

New member
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (SEDDK), Kişisel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, hem iştirakçilerin Ferdi Emeklilik Sistemi’nde (BES) devamlılığını sağlayacak tıpkı vakitte sisteme yeni girişleri teşvik edecek değerli yeniliklerin getirildiği bildirildi.

SEDDK’den yapılan açıklamaya göre, 4632 sayılı Ferdî Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikler TBMM’de kabul edildi.

Kelam konusu Kanun’un revize edilmesiyle hem iştirakçilerin sistemde devamlılığını sağlayacak tıpkı vakitte sisteme yeni girişleri teşvik edecek kıymetli yenilikler getirildi.2003 yılında uygulanmaya başlanan ve 2013 yılında getirilen devlet katkısı uygulaması ile bir arada cazibesi artan BES, 2021 yılı sonunda, 13,3 milyon iştirakçiye ve yaklaşık 250 milyar fon büyüklüğüne ulaştı.

Unvanında “katılım” ibaresi geçen faizsiz fonların da tercih edilebildiği sistemde, bu tıp fonların oranı da yüzde 23’e ulaşmış durumda bulunuyor. Bu kapsamda BES, Türkiye’de tabana yayılan değerli bir tasarruf aracı ve kamu emeklilik sisteminin tamamlayıcısı olmaya devam ediyor.

Vatandaşların birinci günden beri büyük ilgi gösterdiği BES, 19’uncu yılına yeni uygulamalarla giriyor. Sistemin geliştirilmesi ve daha geniş iştirakçi kitlelerine ulaşabilmesi için SEDDK tarafınca öteki paydaşlarla bir arada ıslahat niteliğinde yeni projeler hayata geçiriliyor.

DEVLET KATKISI ORANININ YÜZDE 30’A YÜKSELTİLMESİ

BES’e girişin teşvik edilmesine yönelik ise 3 değerli yenilik geliyor. Yeni Kanun düzenlemesi sonucunda, tüm BES iştirakçilerini sevindiren en kıymetli yeniliklerin başında devlet katkısı oranının yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilmesi geliyor.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte hem mevcut iştirakçilerin tıpkı vakitte sisteme yeni girecek iştirakçilerin ödeyeceği katkı hisseleri yüzde 25 yerine yüzde 30’luk devlet katkısından yaralanmaya başlayacak. bu biçimdece, devletin BES’e verdiği takviye bir sefer daha vurgulanmış oldu.

YILLIK DEVLET KATKISI LİMİTİNİ AŞAN KATKI HİSSELERİ İÇİN MÜTEAKİP YILLARDA DEVLET KATKISI ALINABİLECEK

İştirakçilerin bir takvim yılı ortasında brüt taban fiyat meblağının yıllık toplamına kadar yaptığı ödemeler devlet katkısı alabiliyor. 2022 yılı için brüt minimum fiyat meblağının yıllık toplamı 60 bin 48 TL olduğu için bu fiyatı aşan ödemeler devlet katkısı alamıyordu.

Getirilen yeni düzenleme ile birlikte, artık bu iştirakçiler ödeyecekleri katkı hisselerinin yıllık brüt minimum fiyatı aşan kısmı için de takip eden senelerda devlet katkısı alabilecek.

Bu sayede, iştirakçilerin devlet katkısından yaralanmak için birikimlerini senelera bölüp erteleyerek yatırmasına gerek kalmıyor ve sisteme toplu ödeme yapmanın cazibesi artırılıyor.

45 YAŞINDAN BÜYÜKLER DE TALEP ETMESİ HALİNDE OKS’YE GİREBİLECEK

Yeni Kanun değişikliği ile getirilen değerli yeniliklerden bir başkası ise Otomatik İştirak Sistemi’ne (OKS) katılmak istemesine karşın giremeyen çalışanları ilgilendiriyor.

Eski mevzuata göre, 45 yaşını aşan ve OKS’ye dahil olmayan çalışanlar kendi istekleriyle dahi sisteme giremiyordu. Çalışanlardan gelen ağır talep ile bu kısıtlama kaldırılarak, 45 yaşını aşan çalışanların da talep etmeleri halinde, OKS’ye katılmalarına imkân tanınıyor.

bu biçimdelikle, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm çalışanlar, otomatik iştirak sisteminin avantajlarından faydalanabilecek.

KISMEN ÖDEME ALMA İMKANI İLE İŞTİRAKÇİ NAKİT MUHTAÇLIĞINI SİSTEMDEN ÇIKMADAN KARŞILAYABİLECEK

İştirakçilerin sistemde devamlılığını sağlayacak 2 değerli yenilik de kısmi ödeme alma ve temlik imkanlarının getirilmesi oldu.

İştirakçilerin eğitim, evlilik, konut alımı üzere ömrün değerli basamaklarında oluşan nakit muhtaçlıkları niçiniyle sistemden mecburen çıkış yaptıkları ve tasarruflarını bu muhtaçlıklarını karşılamak doğrultusunda kullandıkları gözlemlendi.

Uygulama bilgileri SEDDK tarafınca belirlenecek olan yeni düzenlemeye göre, iştirakçiler nakit gereksinimini karşılamak üzere sistemden çıkmak zorunda kalmadan birikiminin yüzde 50’sine kadar olan meblağı çekebilme imkanına sahip olacak.

Bu sayede, iştirakçilerin sistemden mecburen erken çıkarak mağduriyet yaşamalarını önleyecek bir uygulama devreye sokulmuş olacak. Bu iştirakçilere, ayrıyeten muhakkak kaideler dahilinde, alacakları birikimin yüzde 25’ine kadar hesabındaki devlet katkısı da verilebilecek.

bu biçimdece, 18 yaşından küçüklerin de sisteme dahil olabileceğine dair 2021 yılı ortasında hayata geçirilen düzenlemeler ile birlikte BES, iştirakçilerin ömür boyunca hayatlarının her etabındaki birikim gereksinimini karşılayan bir sisteme dönüşüyor.

BES BİRİKİMLERİNİN TEMLİK EDİLEBİLMESİ İMKANI

İştirakçilerin, acil nakit muhtaçlıkları için BES kontratlarını büsbütün sonlandırması ve tüm haklarını kaybetmesinden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik olarak getirilen bir başka değerli uygulama ise BES kontratlarından kaynaklı alacağın temlik edilmesi suretiyle bankalara teminat olarak gösterilebilmesine imkân tanınması oluyor.

Bu uygulama ile SEDDK tarafınca bilgileri belirlenecek standart süreçler ve bankalar ile emeklilik şirketleri içinde kurulacak entegrasyon yardımıyla, avantajlı şartlarla ve süratli bir biçimde BES kontratlarından ayrılmaksızın şahısların uygun şartlarla finansmana erişebilmesine imkan sağlanmış olacak.

Kısmen ödeme alma imkanı ile BES mukavelelerine ait temlik imkanı getiren uygulamaların, bilgileri ve uygulama formu kısa müddette SEDDK tarafınca alt düzenlemelerle belirlenecek.

Öteki ülke uygulamalarına kıyasla fazlaca daha avantajlı ve esnek bir emeklilik sistemi olan BES, bununla birlikte vatandaşlara emekliliğin yanı sıra hayatlarının her periyodundaki birikim gereksinimlerini karşılayacak bir tasarruf havuzuna dönüşüyor.